Inzicht in effectieve Acties

Van Kaliber en Migrato nodigen je bij deze uit voor een kennissessie op 8 juni a.s. in het Jaarbeurs congrescentrum, zaal Royal Lobby, te Utrecht. Het thema van de sessie is: “Inzicht voor effectieve Acties”. We gaan in op de mogelijkheden en het belang van een gedetailleerd overzicht en inzicht in de status en inhoud van de ongestructureerde informatiehuishouding van een organisatie. Om aansluitend met dit concrete inzicht effectieve vervolgstappen te plannen en te realiseren. Dit variërend van aangepaste beheersmaatregelen, opschoning, selectieve migratie of het voldoen aan bewaar en vernietiging wet- en regelgeving

Clusteren van visueel gelijke documenten

Documenten clusteren/classificeren op basis van tekst klinkt redelijk eenvoudig om daarvoor een algoritme te ontwikkelen. Maar wat doen we met documenten waar niet genoeg tekst uit te halen valt, of waar helemaal geen tekst in voor komt?

Het belang van een goede UI en UX

UI (User Interface) en UX (User Experience) zijn van cruciaal belang bij het ontwerpen van websites, mobiele apps en desktopapplicaties. Een goed ontworpen UI zorgt voor een visueel aantrekkelijke en overzichtelijke interface die de gebruiker helpt bij het navigeren op de applicatie.

De voordelen van een juist gedateerd document

De “echte” datum van een document is erg belangrijk omdat het extra mogelijkheden binnen uw documentbeheersysteem mogelijk maakt. Ook kan het helpen tijdens een migratieproces. vertrouw niet op de Windows Explorer, maar op de inhoudelijke datum.

Het voordeel van de symbiose tussen twee levensvormen!

Een goede, niet kannibaliserende, symbiose tussen twee levensvormen biedt voordeel voor beide partijen. Verschillende eigenschappen worden slim gecombineerd zonder schade of overlast voor één van de twee te veroorzaken. In vele gevallen is het resultaat van de symbiose zelfs meer dan de som van de individuele capaciteiten. Inspelen en gebruikmaken van de uitdagingen van een veranderende omgeving wordt op deze manier beter mogelijk.

Documenten en Process Mining, de relatie

Proces “Mining” heeft baat bij een Document “Mining”. Als het document zo is ingericht en opgesteld dat automatische classificatie en metadata extractie kan worden uitgevoerd, heeft het proces daar direct de voordelen van. Als het proces zo is ingericht dat het kan omgaan met data en bedrijfsregels voor een beslissing, dan is Document “Mining” weer handig.

Open op Orde, de Nulmeting en dan?

De nulmeting zorgt voor een zelfevaluatie op de huidige staat van de Informatiehuishouding bij Rijksoverheidsorganisaties. De nulmeting had in 2021 gedaan moeten zijn en de resultaten ervan gedeeld. 26 juni verleden jaar zijn de resultaten ervan kenbaar gemaakt via een kamerbrief.

Migrato, privacy, veiligheid en de Azure Cloud

Als Migrato verwerken HR-dossiers, klantendossiers, bouwdossiers etc. Allen met zeer privacygevoelige en ook bedrijf kritische gegevens. De documenten van deze dossiers kunnen dan ook niet op straat komen te liggen. Niet door het onzorgvuldig omgaan met de digitale documenten, maar ook zeker door een optimale inrichting van de gebruikte Microsoft Azure Resources.

2023 – Een innovatief jaar voor Migrato

We kunnen uitgebreid vertellen over de successen van 2022. De hoeveelheid documenten die we verwerkt hebben via onze innovatieve classificatiemogelijkheden. We kunnen stilstaan bij alle wetgeving die er is op het gebied van privacy, omgaan met financiële gegevens, projectdata, etc. Welke programma’s de overheid opstelt zoals “Open op Orde”. We weten allemaal wel dat het omgaan met informatie opgeslagen in de documenten die we produceren aan vele regels is verbonden. Het is belangrijker dat we deze regels juist kunnen toepassen. Dat is waarom we voor 2023 niet blijven stilstaan bij alle mooie dingen die we gerealiseerd hebben, maar bij alle mogelijkheden die we het komende jaar willen realiseren. Onderstaand vast een bloemlezing van de hoogtepunten;

  • Image clustering, daarmee sorteren we documenten op vorm. Zo kunnen we bijvoorbeeld invulformulieren met handgeschreven tekst toch heel accuraat herkennen.
  • Rapportages, elke verzameling levert zijn eigen vragen op. Het eenvoudig kunnen “stellen” van die vragen op de samengestelde gegevensset is daarbij cruciaal. Niet via nog ingewikkelde BI tools, maar op een interactieve manier.
  • AVG/GDPR/WOO, de nulmeting is een belangrijk doel binnen het Open op Orde programma. Een nulmeting moet niet teveel tijd kosten. Een volledige procesaanpak en tools gaat dit dan ook ondersteunen.
  • Proces Mining, documenten worden gebruikt in processen. Via de classificatie weten we direct voor welk proces of processtap een document is bedoeld. Procesoptimalisatie op basis van de classificatie en metadataextractie wordt via de proces mining diensten mogelijk.

Een ambitieuze roadmap voor het komende jaar. Maar zeker realistisch. De plannen zijn er, de middelen zijn er. We hebben er zin in. Migrato blijft daardoor een innovatieve organisatie op het gebied van #AI#ML#AVG#GDPR#NLP#procesmining#classificatie.