Samenwerking tussen IBM en Migrato brengt innovatieve benaderingen voor het beheer van ongestructureerde content

Met deze samenwerking zetten we een belangrijke stap in de transformatie van informatiemanagement. Door de kracht van geavanceerde IBM AI-technologieën te combineren met onze oplossing, stellen we organisaties in staat om niet alleen hun ongestructureerde inhoud effectief te organiseren, maar ook om te voldoen aan de hoogste normen voor regelgeving en privacy.

IBM and Migrato Collaboration Brings Innovative AI Approaches to Managing Unstructured Content

With this collaboration, we are taking an important step in transforming information management. By combining the power of advanced IBM AI technologies with our solution, we enable organizations to not only effectively organize their unstructured content, but also to help meet the highest standards of regulation and privacy.

Inzicht in effectieve Acties

Van Kaliber en Migrato nodigen je bij deze uit voor een kennissessie op 8 juni a.s. in het Jaarbeurs congrescentrum, zaal Royal Lobby, te Utrecht. Het thema van de sessie is: “Inzicht voor effectieve Acties”. We gaan in op de mogelijkheden en het belang van een gedetailleerd overzicht en inzicht in de status en inhoud van de ongestructureerde informatiehuishouding van een organisatie. Om aansluitend met dit concrete inzicht effectieve vervolgstappen te plannen en te realiseren. Dit variërend van aangepaste beheersmaatregelen, opschoning, selectieve migratie of het voldoen aan bewaar en vernietiging wet- en regelgeving

Clusteren van visueel gelijke documenten

Documenten clusteren/classificeren op basis van tekst klinkt redelijk eenvoudig om daarvoor een algoritme te ontwikkelen. Maar wat doen we met documenten waar niet genoeg tekst uit te halen valt, of waar helemaal geen tekst in voor komt?

Het belang van een goede UI en UX

UI (User Interface) en UX (User Experience) zijn van cruciaal belang bij het ontwerpen van websites, mobiele apps en desktopapplicaties. Een goed ontworpen UI zorgt voor een visueel aantrekkelijke en overzichtelijke interface die de gebruiker helpt bij het navigeren op de applicatie.

De voordelen van een juist gedateerd document

De “echte” datum van een document is erg belangrijk omdat het extra mogelijkheden binnen uw documentbeheersysteem mogelijk maakt. Ook kan het helpen tijdens een migratieproces. vertrouw niet op de Windows Explorer, maar op de inhoudelijke datum.

Het voordeel van de symbiose tussen twee levensvormen!

Een goede, niet kannibaliserende, symbiose tussen twee levensvormen biedt voordeel voor beide partijen. Verschillende eigenschappen worden slim gecombineerd zonder schade of overlast voor één van de twee te veroorzaken. In vele gevallen is het resultaat van de symbiose zelfs meer dan de som van de individuele capaciteiten. Inspelen en gebruikmaken van de uitdagingen van een veranderende omgeving wordt op deze manier beter mogelijk.

Documenten en Process Mining, de relatie

Proces “Mining” heeft baat bij een Document “Mining”. Als het document zo is ingericht en opgesteld dat automatische classificatie en metadata extractie kan worden uitgevoerd, heeft het proces daar direct de voordelen van. Als het proces zo is ingericht dat het kan omgaan met data en bedrijfsregels voor een beslissing, dan is Document “Mining” weer handig.

Open op Orde, de Nulmeting en dan?

De nulmeting zorgt voor een zelfevaluatie op de huidige staat van de Informatiehuishouding bij Rijksoverheidsorganisaties. De nulmeting had in 2021 gedaan moeten zijn en de resultaten ervan gedeeld. 26 juni verleden jaar zijn de resultaten ervan kenbaar gemaakt via een kamerbrief.

Migrato, privacy, veiligheid en de Azure Cloud

Als Migrato verwerken HR-dossiers, klantendossiers, bouwdossiers etc. Allen met zeer privacygevoelige en ook bedrijf kritische gegevens. De documenten van deze dossiers kunnen dan ook niet op straat komen te liggen. Niet door het onzorgvuldig omgaan met de digitale documenten, maar ook zeker door een optimale inrichting van de gebruikte Microsoft Azure Resources.