Een goede, niet kannibaliserende, symbiose tussen twee levensvormen biedt voordeel voor beide partijen. Verschillende eigenschappen worden slim gecombineerd zonder schade of overlast voor één van de twee te veroorzaken. In vele gevallen is het resultaat van de symbiose zelfs meer dan de som van de individuele capaciteiten. Inspelen en gebruikmaken van de uitdagingen van een veranderende omgeving wordt op deze manier beter mogelijk.

Zo ook met een symbiose van content-analyse en proces-mining. Beide hebben een eigen gegevens-analyse functionaliteit en resultaatdoelstelling. Content-analyse richt zich op inventarisatie, analyse en verbetering van objecten in een Informatiehuishouding. Proces-mining richt zich op de inventarisatie, analyse en stroomlijning van verwerkingsstappen- en activiteiten in processen. Ieder op zich heeft veel toegevoegde waarde voor een onderneming, zei het in een andere deel van de informatiehuishouding. Maar er zijn veel raakvlakken. Bestanden en documenten zijn vaak een (deel)product van gedefinieerde processtappen. Terwijl de start en uitvoering van processtappen vaak afhankelijk is van de aanwezigheid van de juiste informatie in bestanden en documenten. Rework, wachttijden, extra controles, dubbele handelingen of foute beslissingen zijn vaak het gevolg van onjuiste, onvolledige, niet actuele of niet te vinden informatie. Proces- en content-analyse als één gecombineerde aanpak biedt organisaties een kans tot significante verbeteringen in de kwaliteit en snelheid van besluitvorming. Aangevuld met flinke besparingen in de kosten van de informatiehuishouding en de verwerkingscapaciteit. Een niet te veronachtzamen symbiose.

#contentanalyse, #procesmining, #procesoptimalisatie, #informatiehuishouding, #schoning