2023 – Een innovatief jaar voor Migrato

We kunnen uitgebreid vertellen over de successen van 2022. De hoeveelheid documenten die we verwerkt hebben via onze innovatieve classificatiemogelijkheden. We kunnen stilstaan bij alle wetgeving die er is op het gebied van privacy, omgaan met financiële gegevens, projectdata, etc. Welke programma’s de overheid opstelt zoals “Open op Orde”. We weten allemaal wel dat het omgaan met informatie opgeslagen in de documenten die we produceren aan vele regels is verbonden. Het is belangrijker dat we deze regels juist kunnen toepassen. Dat is waarom we voor 2023 niet blijven stilstaan bij alle mooie dingen die we gerealiseerd hebben, maar bij alle mogelijkheden die we het komende jaar willen realiseren. Onderstaand vast een bloemlezing van de hoogtepunten;

  • Image clustering, daarmee sorteren we documenten op vorm. Zo kunnen we bijvoorbeeld invulformulieren met handgeschreven tekst toch heel accuraat herkennen.
  • Rapportages, elke verzameling levert zijn eigen vragen op. Het eenvoudig kunnen “stellen” van die vragen op de samengestelde gegevensset is daarbij cruciaal. Niet via nog ingewikkelde BI tools, maar op een interactieve manier.
  • AVG/GDPR/WOO, de nulmeting is een belangrijk doel binnen het Open op Orde programma. Een nulmeting moet niet teveel tijd kosten. Een volledige procesaanpak en tools gaat dit dan ook ondersteunen.
  • Proces Mining, documenten worden gebruikt in processen. Via de classificatie weten we direct voor welk proces of processtap een document is bedoeld. Procesoptimalisatie op basis van de classificatie en metadataextractie wordt via de proces mining diensten mogelijk.

Een ambitieuze roadmap voor het komende jaar. Maar zeker realistisch. De plannen zijn er, de middelen zijn er. We hebben er zin in. Migrato blijft daardoor een innovatieve organisatie op het gebied van #AI#ML#AVG#GDPR#NLP#procesmining#classificatie.