Documenten en Process Mining, de relatie.

Process Mining is gericht op het analyseren, verifiëren, optimaliseren, simuleren van alternatieven en identificeren van fouten van een bepaald proces. Dat kan dan zijn het verwerken van een declaratie, het inschrijven of uitschrijven van een nieuwe klant, verwerken van facturen, klachten of een vergunningaanvraag. Al dit soort processen doorlopen bepaalde stappen. Stappen waarbij soms een computer bepaalde dingen automatisch doet, of stappen waarbij een medewerker nodig is voor een beslissing. Process Mining identificeert die stappen die veel tijd kosten, vaak herhaald worden, lange wachttijden hebben etc. Vaak betreft het ook handmatige stappen waarbij een medewerker de documenten binnen het proces moet bekijken, gegevens moet overnemen, moet beoordelen, of oudere documenten erbij moet zoeken om de juiste beslissing te kunnen nemen.

Processen zijn dan ook vaak document gedreven. Een document is de start van het proces. Het document in deze kan een ingekomen brief zijn, een email, een webformulier of zelfs een chatbericht. Gedurende het proces zijn er aanvullende gegevens nodig om het proces naar de juiste volgende stap in het proces te kunnen doorzetten. Om het handwerk in het begin van een proces te verbeteren is er de classificatie en metadata extractie. Als we automatisch kunnen detecteren wat het documenttype is, kan het direct het juiste proces in. Als we de gegevens van het document kunnen afhalen, kunnen de eerste stappen in het proces vaak al geautomatiseerd plaatsvinden. Zo kan bijvoorbeeld een studiefinancieringsaanvraag als alles juist is ingevuld geautomatiseerd worden beoordeeld en afgehandeld.

Proces “Mining” heeft baat bij een Document “Mining”. Als het document zo is ingericht en opgesteld dat automatische classificatie en metadata extractie kan worden uitgevoerd, heeft het proces daar direct de voordelen van. Als het proces zo is ingericht dat het kan omgaan met data en bedrijfsregels voor een beslissing, dan is Document “Mining” weer handig.

Migrato heeft van beide de kennis en kunde om dit te analyseren, te optimaliseren en continue te verbeteren. We hebben gecertificeerde medewerkers en de tooling om binnen kortere tijd al de resultaten te zien.

#processmining #classificatie #document #