De nulmeting zorgt voor een zelfevaluatie op de huidige staat van de Informatiehuishouding bij Rijksoverheidsorganisaties. De nulmeting had in 2021 gedaan moeten zijn en de resultaten ervan gedeeld. 26 juni verleden jaar zijn de resultaten ervan kenbaar gemaakt via een kamerbrief. (Zie: Kamerbrief bij actieplannen en nulmetingen Open op Orde | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl)

Daarbij zijn ook alle actieplannen gevoegd van de diverse ministeries. Daarin valt dan weer te lezen dat er nog aardig wat werk is te verzetten om een duurzaam digitaal beheer te verkrijgen voor de onbeheerde of ongestructureerde digitale documenten als Word, PDF, Powerpoint, Excel, gescande documenten, emails en niet te vergeten de sociale media correspondentie.

Als overheidsorganisatie wil je graag weten waar je staat en waar het naar toegaat met de aanpassingen die gedaan worden. Zijn we nu beter (sneller) in staat om aan een WOO verzoek te voldoen. Hebben we alle documenten verwijderd die we niet meer mogen hebben. Staat alles juist geclassificeerd zodat we echte e-Discovery kunnen doen. De juiste dingen kunnen overdragen naar het Nationaal Archief. Niet een klusje dat je handmatig wil doen. Soms zien we dan jammer genoeg dat dit wel met heel veel handwerk en alle risico’s van dien wordt uitgevoerd. Hoe makkelijk zou al dit werk worden met de juiste monitoring tools, rapportages en een dashboard waarop de voortgang kan worden bijgehouden. Een voortgang die ook op een volledig automatische manier kan worden uitgevoerd. Ook benieuwd hoe die tools eruit zien en wat ze kunnen betekenen. Bel ons voor een adviesgesprek. Tel.nr.: 010-321.62.44