Artikelen door SiteAdmin

Het voordeel van de symbiose tussen twee levensvormen!

Een goede, niet kannibaliserende, symbiose tussen twee levensvormen biedt voordeel voor beide partijen. Verschillende eigenschappen worden slim gecombineerd zonder schade of overlast voor één van de twee te veroorzaken. In vele gevallen is het resultaat van de symbiose zelfs meer dan de som van de individuele capaciteiten. Inspelen en gebruikmaken van de uitdagingen van een veranderende omgeving wordt op deze manier beter mogelijk.

Documenten en Process Mining, de relatie

Proces “Mining” heeft baat bij een Document “Mining”. Als het document zo is ingericht en opgesteld dat automatische classificatie en metadata extractie kan worden uitgevoerd, heeft het proces daar direct de voordelen van. Als het proces zo is ingericht dat het kan omgaan met data en bedrijfsregels voor een beslissing, dan is Document “Mining” weer handig.

Open op Orde, de Nulmeting en dan?

De nulmeting zorgt voor een zelfevaluatie op de huidige staat van de Informatiehuishouding bij Rijksoverheidsorganisaties. De nulmeting had in 2021 gedaan moeten zijn en de resultaten ervan gedeeld. 26 juni verleden jaar zijn de resultaten ervan kenbaar gemaakt via een kamerbrief.

Migrato, privacy, veiligheid en de Azure Cloud

Als Migrato verwerken HR-dossiers, klantendossiers, bouwdossiers etc. Allen met zeer privacygevoelige en ook bedrijf kritische gegevens. De documenten van deze dossiers kunnen dan ook niet op straat komen te liggen. Niet door het onzorgvuldig omgaan met de digitale documenten, maar ook zeker door een optimale inrichting van de gebruikte Microsoft Azure Resources.