Clusteren van visueel gelijke documenten

Documenten clusteren/classificeren op basis van tekst klinkt redelijk eenvoudig om daarvoor een algoritme te ontwikkelen. Maar wat doen we met documenten waar niet genoeg tekst uit te halen valt, of waar helemaal geen tekst in voor komt?

Het belang van een goede UI en UX

UI (User Interface) en UX (User Experience) zijn van cruciaal belang bij het ontwerpen van websites, mobiele apps en desktopapplicaties. Een goed ontworpen UI zorgt voor een visueel aantrekkelijke en overzichtelijke interface die de gebruiker helpt bij het navigeren op de applicatie.

De voordelen van een juist gedateerd document

De “echte” datum van een document is erg belangrijk omdat het extra mogelijkheden binnen uw documentbeheersysteem mogelijk maakt. Ook kan het helpen tijdens een migratieproces. vertrouw niet op de Windows Explorer, maar op de inhoudelijke datum.

Het voordeel van de symbiose tussen twee levensvormen!

Een goede, niet kannibaliserende, symbiose tussen twee levensvormen biedt voordeel voor beide partijen. Verschillende eigenschappen worden slim gecombineerd zonder schade of overlast voor één van de twee te veroorzaken. In vele gevallen is het resultaat van de symbiose zelfs meer dan de som van de individuele capaciteiten. Inspelen en gebruikmaken van de uitdagingen van een veranderende omgeving wordt op deze manier beter mogelijk.