Documenten en Process Mining, de relatie

Proces “Mining” heeft baat bij een Document “Mining”. Als het document zo is ingericht en opgesteld dat automatische classificatie en metadata extractie kan worden uitgevoerd, heeft het proces daar direct de voordelen van. Als het proces zo is ingericht dat het kan omgaan met data en bedrijfsregels voor een beslissing, dan is Document “Mining” weer handig.

Open op Orde, de Nulmeting en dan?

De nulmeting zorgt voor een zelfevaluatie op de huidige staat van de Informatiehuishouding bij Rijksoverheidsorganisaties. De nulmeting had in 2021 gedaan moeten zijn en de resultaten ervan gedeeld. 26 juni verleden jaar zijn de resultaten ervan kenbaar gemaakt via een kamerbrief.